สุขศึกษาและพลศึกษา Print

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

download_2

 

 นายดุสิต  บุตรแดงน้อย

     ครู คศ.3 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

audom_kedว่าที่ร้อยตรีอุดม เกตุแก้ว
ครู คศ.3 

 

picjktfd

 นายยอดพยัคฆนาวิน  อาสนทิพย์
ครู คศ.3 

vee

 

 นายวีระชาติ  เพียช่อ
ครูอัตราจ้าง